Historie Litvy

Hrad ve městě Vilnius (Litva)Litva byla na rozdíl od Estonska a Lotyšska v historii poměrně mocnou říší. První lidé území Litvy osídlili někdy v pravěku. Dle historických záznamů se zde už kolem roku 50 př. n. l. čile obchodovalo. Jantar, který se mimochodem na území Litvy těží dodnes, se vyvážel mimo jiné i do slavné Římské říše. První zmínky o litevském národu jako takovém pochází z 10. až 13. století, kdy zde začaly vznikat první litevské státní útvary. V roce 1240 se tyto útvary spojují v tzv. Velkoknížectví litevské. V prvních letech 13. století na knížectví zaútočili němečtí Křižáci, Litevcům se však podařilo útok odrazit a zůstali nezávislou zemí. Roku 1385 se Litevské knížectví přidává do tzv. Krevské unie spolu s Polskem a roku 1569 s ním uzavírá tzv. Lublinskou unii. Litva s Polskem pak vystupuje jako jeden stát dvou národů, Polsko však mělo ve státě větší vliv.

Kostel ve městě Vilnius (Litva)Na začátku 17. století je Litva okupována švédskými vojsky, stále je ale spojena s Polskem. Spojení zaniká až roku 1795 v rámci Třetího dělení Polska, území Litvy připadlo z větší části Rusku, menší část území si přisvojilo také Prusko. Roku 1812 je území bývalé Litvy dobyto francouzskými vojáky. Dalšímu utváření historie země pomohla První světová válka, v té byla Litva obsazena císařským Německem. Německo chtělo území připojit ke své říši, nakonec ale dochází k podpisu míru se Sověty a Německo se v něm vzdává velkého území včetně Litvy.

Kostel (Litva)Litva se osamostatnila ihned po rozpadu carské říše. Vlivem napjatých vztahů však Polsko obsadilo okolí města Vilnius, které bylo v té době hlavním městem Litvy. Proto Litevci zřizují nové hlavní město Kaunas. Roku 1923 získává Litva díky anexi přístav Klajpedu, ten ale už o pár let později, v roce 1939, musí vydat Německu. V roce 1939 bylo díky okupaci východní části Polska předáno území okolo města Vilnius zpět Litvě. Roku 1940 se Litva stává součástí Sovětského svazu. Po napadení Sovětského svazu je okupována německými vojsky v letech 1941 až 1944.

Litva jak ji známe dnes vznikla až v roce 1990, kdy došlo k vyhlášení Litevské sovětské republiky jako nezávislého státu. Hospodářská situace nové země však byla opravdu špatná a díky velké inflaci musel být dokonce zaveden i přídělový systém na potraviny. Sovětský svaz navíc novou zemi neuznal a 13. ledna roku 1991 došlo k potyčce mezi stoupenci samostatnosti a sovětskými vojáky. Výsledkem bylo 14 mrtvých a stovky raněných. Rusko nakonec Litvu uznalo také v důsledku podobných aktivit dalších sovětských svazových republik. Litva vstoupila v roce 2004 do EU (spolu s ČR) i do NATO.

Copyright © 2024 Litva | Mapa stránek
Created by:
MFÁčko.cz

Doporučujeme: Přemýšlíte kam na dovolenou? Co třeba do Španělska, Rakouskana Korfu nebo do Saint-Tropez? Vyhledáváte-li dobrodružnější dovolené, vydejte se do Ameriky nebo Indie. Máte volný víkend? Což takhle Moskva v Rusku, nebo italské Benátky.